Đặc trưng văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc: Tương đồng và khác biệt
Tiêu đề:      Đặc trưng văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc: Tương đồng và khác biệt
Mục:      Hàn Quốc, Điểm sách
Mã tài liệu:      5283678605
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      8
Số trang:      79-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thu Lương 

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  2016

 

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay hợp tác và giao lưu quốc tế luôn song hành với các tiếp xúc và va chạm giữa các nền văn hóa. Trên thực tế văn hóa trở thành nhân tố tác động sâu sắc đến sự phát triển của các mối quan hệ quốc tế. Trong dòng chảy hội nhập đó, quan hệ hợp tác Việt-Hàn đã có một tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và hiện đã ở tầm đối tác chiến lược với những kết quả đạt được rất ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Cùng với sự phát triển đó, cường độ giao tiếp của cư dân hai bên đã gia tăng đột biến. Sự gia tăng đột biến về cường độ và quy mô quan hệ như vậy tất nhiên cũng đi kèm với sự gia tăng các tiếp xúc và va chạm văn hóa. Do đó nhu cầu hiểu biết sâu sắc về văn hóa của nhau, đặc biệt là hiểu biết về các đặc trưng văn hóa tương đồng và khác biệt là nhu cầu thực tế và cấp thiết của các chủ thể hợp tác và giao lưu ở hai quốc gia. Sự hiểu biết này sẽ giúp các chủ thể tạo được tâm thức khoan dung văn hóa điều chỉnh các hành vi theo hướng gia tăng sự hòa hợp, giảm thiểu các xung đột, tạo nên sự bền vững cho quá trình đối thoại văn hóa của hai bên. Tầm quan trọng của nhu cầu nói trên đã thúc đẩy việc nghiên cứu văn hóa và so sánh văn hóa Hàn-Việt gia tăng mạnh mẽ. Trong hơn hai thập niên vừa qua, những tổng kết về đặc điểm văn hóa, so sánh tính cách người Việt, người Hàn đã được tiếp cận từ nhiều góc độ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một thực tế là:

1. Các nghiên cứu so sánh văn hóa Việt-Hàn hiện chưa được cô đúc, tổng kết và tập trung so sánh một cách hệ thống theo cấu trúc văn hóa.

2. Do tiếng Hàn còn xa lạ với số đông người Việt và việc dịch thuật tiếng Hàn tại Việt Nam còn nhiều hạn chế nên việc trực tiếp tìm hiểu đặc trưng văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam vẫn còn là một khó khăn .

3. Ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam đã ra đời và phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian qua, đã có mặt trong nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam. Tuy nhiên đó vẫn còn là một ngành khoa học non trẻ, cần thiết phải có nhiều công trình, nhiều giáo trình, sách tham khảo hơn nữa để phục vụ cho việc nghiên cứu và đào tạo.

Vì vậy, cuốn sách có tính tổng kết và so sánh các đặc trưng văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết yếu nhất về đặc trưng tương đồng và khác biệt của văn hóa hai bên từ cổ đại đến hiện đại của PGS. TS. Trần Thị Thu Lương– Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học vừa được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tháng 2/2016 là rất cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trên.

Trong cuốn sách này tác giả đã tiến hành so sánh đặc trưng văn hóa Việt-Hàn ở hai thời kỳ truyền thống và hiện đại. Ở thời kỳ truyền thống các đặc trưng văn hóa của hai bên được tổng kết và so sánh một cách hệ thống theo cấu trúc văn hóa. Ở thời kỳ hiện đại, các so sánh về sự khác biệt văn hóa được đặt trong việc phân tích về sự biến đổi các điều kiện kinh tế, chính trị xã hội của hai quốc gia trong bối cảnh quốc tế hiện đại. Đồng thời cũng phân tích các đặc trưng tương đồng trong văn hóa truyền thống còn được bảo lưu.

Dựa trên các kết quả điều tra xã hội học trong cộng đồng người Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong các công ty Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam và trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt ở Hàn Quốc, cuốn sách cũng tập trung phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn hợp tác giao lưu Việt-Hàn trong trường hợp của các đối tượng đang trực tiếp hợp tác kinh tế (các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam) và giao lưu xã hội (các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ở Hàn Quốc).

Ưu điểm nổi bật là công trình đã tập trung vào việc so sánh đặc trưng văn hóa với một phương pháp tiếp cận so sánh khoa học. Đó là so sánh để thấy rõ những đặc điểm đặc sắc độc đáo riêng biệt của các sáng tạo văn hóa được điều khiển bởi hệ giá trị của văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam. Việc so sánh không dừng lại ở so sánh hiện tượng (dân tộc học miêu tả) mà xuyên qua hiện tượng để so sánh các đặc trưng văn hóa tương ứng trong cấu trúc văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam.

Các so sánh này trước hết nhắm tới tìm hiểu sự khác biệt, sự độc đáo của mỗi bên trong các hoạt động sáng tạo văn hóa được tổng kết trong các đặc trưng văn hóa tiêu biểu. Điều này giúp cho mỗi bên cảm nhận được sự mới mẻ, sự thú vị về sự khác của người khác trong so sánh với hệ giá trị quen thuộc của mình. So sánh như vậy sẽ dẫn đến sự thấu  hiểu văn hóa, là cơ sở để tạo ra sự tôn trọng và khoan dung trong đối thoại văn hóa. Các so sánh này cũng cho thấy những đặc điểm tương đồng trong đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam. Những nét tương đồng này thực sự là một chất xúc tác đặc biệt tạo nên sự cộng cảm trong tính cách văn hóa của các chủ nhân văn hóa, tạo thuận lợi hơn trong tâm lý và ứng xử văn hóa với nhau cũng như dễ dàng thích nghi hơn khi sống và làm việc trên lãnh thổ của nhau.

Tuy nhiên tương đồng không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau bởi do đây là hoạt động sáng tạo của các chủ nhân văn hóa khác nhau. Do đó so sánh tương đồng không phải chỉ để thấy giống nhau mà còn để thấy giống nhau nhưng lại vẫn khác nhau, vẫn thấy được các bản sắc khác nhau trong sự tương đồng văn hóa với nhau. Nhờ phương pháp so sánh khoa học và phù hợp nên công trình trong khi kế thừa được các kết quả nghiên cứu của nhiều người đi trước vẫn thể hiện được đóng góp mới của mình, đem lại nhận thức mới về sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam.

Do bản thân tác giả là nhà nghiên cứu lịch sử nên phần nghiên cứu về chuyển biến đặc trưng văn hóa của hai quốc gia từ truyền thống sang hiện đại được đặt trong sự phân tích bối cảnh lịch sử cô đọng nhưng khá sâu sắc giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn về các chuyển đổi và phát triển văn hóa của hai quốc gia trên nền tảng chuyển đổi và phát triển lịch sử của hai bên trong bức tranh lịch sử toàn cảnh của thế giới ở thời cận đại và hiện đại.

Bên cạnh đó, do hướng tới đối tượng phục vụ là các nhà nghiên cứu, các sinh viên ngành Hàn Quốc học nên cuốn sách còn dành một phần để giới thiệu và xác định nội hàm một số khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung cuốn sách như khái niệm văn hóa, đặc trưng văn hóa, bản sắc văn hóa, tiếp cận so sánh văn hóa v.v…

Với các nội dung trên, hy vọng cuốn sách sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng cường hiểu biết văn hóa lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời cuốn sách cũng sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích cho sinh viên ngành Hàn Quốc học trong các trường đại học cũng như cho các nhà nghiên cứu và các bạn đọc quan tâm đến văn hóa Việt-Hàn.

 

PV.

Lượt xem:      1790
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.