Bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở Hàn Quốc: thành tựu và vấn đề
Tiêu đề:      Bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở Hàn Quốc: thành tựu và vấn đề
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội
Tác giả:      Trần Thị Nhung
Mã tài liệu:      9182117639
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      6
Số trang:      28-35
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Do tốc độ lão hóa tăng nhanh và sự thay đổi tình hình kinh tế, xã hội, Hàn Quốc đã thực hiện chế độ Bảo hiểm chăm sóc dài hạn (BHCSDH) để đảm bảo cuộc sống cho người già và ổn định xã hội. Việc thực thi chế độ BHCSDH đã đem lại một số thành tựu nhất định nhưng cũng không tránh khỏi những vấn đề tồn tại cần được giải quyết. Bài viết  phân tích, đánh giá những thành tựu chủ yếu và những thách thức đặt ra liên quan đến nguồn lực (cả nhân lực và vật lực) chăm sóc, phúc lợi người già, thị trường lao động chăm sóc và sự nhìn nhận của xã hội về công việc chăm sóc người già ở Hàn Quốc sau khi chế độ BHCSDH được thực thi ở Hàn Quốc.

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Bảo hiểm chăm sóc dài hạn, Thành tựu, Vấn đề
Lượt xem:      504
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.