Hàn Quốc xây dựng chiến lược xuất khẩu công nghiệp văn hóa sang thị trường Đông Nam Á
Tiêu đề:      Hàn Quốc xây dựng chiến lược xuất khẩu công nghiệp văn hóa sang thị trường Đông Nam Á
Mục:      Hàn Quốc, Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      1019833822
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      4
Số trang:      79-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ngày 7 tháng 4 va qua, ti Hi ngh B trưởng kinh tế do B trưởng B Kinh tế ch trì, B trưởng B Văn hóa, Th thao và Du lch Hàn Quc Kim Jong Deok đã công b “Chiến lược m rng th trường xut khu công nghip văn hóa ti Đông Nam Á”. Trong chiến lược m rng th trường ln này, Hàn Quc d đnh gia tăng quy mô xut khu ti th trường Đông Nam Á bình quân trên 15%/năm, đến năm 2018 mc tăng hàng năm s là 1,6 t USD. B Văn hóa, Th thao và Du lch kỳ vng, thông qua chiến lược này, hiu qu xut khu hàng hóa liên quan s đt 2,5 t USD.

Theo đó, B này s xây dng kế hoch m rng th trường xut khu ngành công nghip văn hóa vi c đim đu tiên là Indonesia, đt nước có s người theo đo Hi ln nht thế gii, sau đó s m rng ti các quc gia Đông Nam Á hi đo khác như Malaysia, Philippines. Đ thc hin thành công chiến lược trên, tháng 9/2016, Vin phát trin công nghip văn hóa Hàn Quc s m văn phòng đi din ti Indonesia, h tr xây dng h thng mng, cung cp thông tin, tư vn..., tháng 10, mt trin lãm v công nghip văn hóa vi quy mô ln s khai mc ti Jakarta. Ti trin lãm này, các cuc đàm phán xut khu, trưng bày các sn phm ca ngành công nghip văn hóa, biu din K pop sẽ đi vào hot đng. Đng thi, Chính ph Hàn Quc cũng xúc tiến vic m rng th trường xut khu công nghip văn hóa sang các quc gia Đông Nam Á lc đa có nn văn hóa ci m và bao dung như Vit Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan vi trng tâm là Thái Lan.

B Văn hóa, Th thao và Du lch xây dng kế hoch tăng cường vin tr đi vi tng lĩnh vc c th là trò chơi, truyn hình, đin nh, âm nhc, xut bn, truyn tranh, webtoon (truyn tranh dài kỳ đăng trên mng internet), công nghip k thut s và lĩnh vc Hàn lưu kết hp. 

Gn đây, ti các nước Đông Nam Á đang hình thành mt b phn tâm lý chán ghét Hàn lưu do các nguyên nhân như xut khu văn hóa mt chiu hay hot đng ca các câu lc b người hâm m quá khích, vì vy, cn đy mnh hot đng tri nghim văn hóa thông qua các trung tâm văn hóa Hàn Quc nước ngoài, xây dng trung tâm tri nghim văn hóa Hàn Quc (tháng 12/2016 ti Singapore), m rng Hc vin K-pop, nuôi dưỡng sự yêu mến văn hóa Hàn Quc thông qua các Hc vin Sejong và các hc viên, ph biến tính cng cư tích cc ca văn hóa Hàn lưu. Bên cnh đó, thông qua các chính sách đa dng như trin khai hot đng vin tr phát trin chính thc (ODA) v văn hóa, t chc Hi ngh B trưởng văn hóa Hàn Quc-ASEAN, h tr cng đng Hàn lưu nhm to điu kin cho ngành công nghip văn hóa Hàn Quc m rng và xúc tiến Hàn lưu phát trin lâu dài.

Minh Châu

 

Ngun: http://www.korea.kr/policy/cult ureView.do?newsId=148812048&pageIndex=3

Lượt xem:      458
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.