Thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tiêu đề:      Thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Đào Thanh Trường
Mã tài liệu:      2940105521
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      3
Số trang:      42-52
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong hơn hai thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến một sự phát triển nhảy vọt của nền khoa học và công nghệ Hàn Quốc. Các chính sách khoa học và công nghệ đúng đắn theo định hướng công nghệ cao và học tập các kết quả nghiên cứu có sẵn đã giúp Hàn Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và trở thành điểm sáng của nền khoa học và công nghệ toàn cầu. Sự gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) và đổi mới cũng như các chiến lược xây dựng hệ thống khoa học công nghệ và đổi mới (STI) đã giúp Hàn Quốc vươn lên và giữ những vị trí chủ chốt trên các lĩnh vực về khoa học và công nghệ. Cách thức hoạt động và kết quả mà Hàn Quốc đạt được trong hoạt động STI là minh chứng cho việc Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm và có những chiến lược phát triển nền khoa học và công nghệ trong thời điểm hội nhập và cạnh tranh quốc tế về khoa học và công nghệ.

 

 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Khoa học, Công nghệ, Hệ thống STI
Lượt xem:      524
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.