Một số tác động của Hàn lưu đối với Việt Nam: nhìn từ góc độ kinh tế
Tiêu đề:      Một số tác động của Hàn lưu đối với Việt Nam: nhìn từ góc độ kinh tế
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      4990635845
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      12
Số trang:      29-35
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Việt Nam là một trong những nước Châu Á xuất hiện Hàn lưu sớm nhất trên thế giới và hiện nay được đánh giá là nơi mà Hàn lưu đã phát triển ở giai đoạn cao nhất. Sự tác động của Hàn lưu đối với lĩnh vực kinh tế của Việt Nam vì thế được cho là khá đậm nét trên các mặt thương mại, đầu tư, thị hiếu tiêu dùng... Cùng với Hàn lưu, sự gia tăng thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tạo ra áp lực nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như sức cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu những tác động này của Hàn lưu ở Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn Hàn lưu bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất từ nửa cuối thập niên 2000.

Từ khóa:      Hàn lưu, Tác động, Thương mại, Đầu tư, Tiêu dùng, Cạnh tranh
Lượt xem:      800
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.