Vai trò quản lí phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tiêu đề:      Vai trò quản lí phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Minh Phương
Mã tài liệu:      2016266438
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      11
Số trang:      18-27
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chính quyền địa phương, trong đó có chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến an sinh của dân cư địa phương, quản lý tài sản và có quyền tự chủ địa phương trong phạm vi luật định. Trên thực tế, chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc đã thực hiện có hiệu quả các chính sách việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương; phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội; giám sát việc bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các chính sách đối với nông dân. Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Chính quyền cơ sở, Vai trò, Kinh nghiệm
Lượt xem:      695
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.