Quan hệ cha mẹ - con cái qua tục ngữ của người Việt và người Hàn
Tiêu đề:      Quan hệ cha mẹ - con cái qua tục ngữ của người Việt và người Hàn
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      1634161180
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      11
Số trang:      68-75
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia Đông Á có nền văn hóa truyền thống với nhiều nét tương đồng do trải qua nhiều thế kỷ cùng tiếp nhận sự ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, nhất là của Phật giáo, Nho giáo. Tuy nhiên, bên trong những nét tương đồng đó cũng tồn tại những nét khác biệt nảy sinh từ hoàn cảnh đặc thù của môi trường tự nhiên và xã hội của mỗi nước. Bài viết này dựa trên các khảo sát về tục ngữ để tìm hiểu điểm tương đồng và sự khác biệt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái của người Hàn và người Việt.

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, Tục ngữ, Quan hệ cha mẹ - con cái
Lượt xem:      777
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.