Phát triển đối tác công tư: Kinh nghiệm Hàn Quốc
Tiêu đề:      Phát triển đối tác công tư: Kinh nghiệm Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Hồng Giang
Mã tài liệu:      2349415323
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      9
Số trang:      33-42
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1.5 
Mô tả nội dung:     

Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý cho một số quy trình quan trọng về quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) tại Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. Khung pháp lý này được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn phát sinh từ những dự án liên kết đầu tư - phát triển kinh tế của nước này nhằm tạo ra sự đột phá trong quản lý và thực hiện các dự án, cũng như khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường và dịch vụ,... 

Từ khóa:      Hàn Quốc, PPP, VFM, BTO, BTL
Lượt xem:      793
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.