Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững về kinh tế của Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững về kinh tế của Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Võ Thị Minh Lệ
Mã tài liệu:      3679940431
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      12-20
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết phân tích hiện tượng tăng trưởng nhanh của Hàn Quốc trong mối tương quan với phát triển bền vững về mặt kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra một số chính sách điều chỉnh mà Hàn Quốc đã áp dụng để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Kinh tế, Tăng trưởng nhanh, Phát triển bền vững, Chính sách điều chỉnh
Lượt xem:      909
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.