Tìm hiểu hệ thống tư pháp của Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho cải cách tư pháp ở Việt Nam
Tiêu đề:      Tìm hiểu hệ thống tư pháp của Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho cải cách tư pháp ở Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Đặng Anh Minh
Mã tài liệu:      6193692675
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      7
Số trang:      22-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tư pháp là một trong ba nhánh quyền cơ bản của mọi nhà nước trên thế giới, là thành trì bảo vệ hệ thống pháp luật của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, công dân và toàn xã hội. Hàn Quốc là một trong các quốc gia có hệ thống tư pháp với lịch sử  phát triển rất lâu dài và hoạt động rất hiệu quả. Việc tham khảo kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia phát triển nói chung sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và mô hình quý báu trong công cuộc cải cách tư pháp quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân, góp phần từng bước hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Hệ thống tư pháp, Bài học kinh nghiệm
Lượt xem:      1070
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.