Những thành quả của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc
Tiêu đề:      Những thành quả của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      2943061933
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      7
Số trang:      58-68
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Được thực hiện một cách đồng bộ với đầu tư lớn, ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc phát triển nhanh chóng và đã thu được những thành quả đáng kể trong việc đóng góp cho GDP, tăng xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp, gây dựng việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và tạo nên xu hướng yêu thích Hàn Quốc ở nước ngoài (Hàn lưu). Bằng những hiệu ứng lan tỏa, ngành công nghiệp văn hóa đã tạo nên “động lực phát triển mới” cho Hàn Quốc trên nhiều mặt kinh tế, văn hóa, chính trị ngoại giao.

Từ khóa:      Công nghiệp văn hóa, Doanh thu, Việc làm, Xã hội tri thức, Hàn lưu
Lượt xem:      1346
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.