Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và công tác nghiên cứu Hàn Quốc: nhìn lại những chặng đường
Tiêu đề:      Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và công tác nghiên cứu Hàn Quốc: nhìn lại những chặng đường
Mục:      Hàn Quốc, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      1397944582
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      5
Số trang:      32-39
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trên cơ sở thống kê các bài viết về Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á trong 20 năm qua, bài viết phân tích những chuyển biến trong công tác nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam trên các phương diện về số lượng, nội dung và đội ngũ nghiên cứu. Kết quả cho thấy Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và công tác nghiên cứu Hàn Quốc trong thời gian qua có mối quan hệ cùng phát triển, hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất mật thiết. Qua những số liệu thống kê cụ thể, bài viết cũng sẽ chỉ ra một số vấn đề trong việc đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển toàn diện của mảng bài nghiên cứu Hàn Quốc cũng như nâng cao hơn nữa vai trò của Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á trong công tác nghiên cứu Hàn Quốc ở Việt Nam.

Từ khóa:      Nghiên cứu Hàn Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Những chuyển biến
Lượt xem:      810
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.