Điểm lại những nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
Tiêu đề:      Điểm lại những nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      6152853057
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      5
Số trang:      44-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nhằm điểm lại những nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc trên tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á trong 20 năm qua (1995-2015), thông qua việc tổng hợp phân tích tổng danh mục các bài viết đăng trên Tạp chí qua các năm. Từ đó đưa ra một số đánh giá khái quát về mặt số lượng và cơ cấu nội dung cũng như những đóng góp chủ yếu và hạn chế thách thức đặt ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường các bài viết về kinh tế Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Từ khóa:      Nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, Điểm lại, Đề xuất
Lượt xem:      1106
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.