Nghiên cứu văn học Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á: 20 năm nhìn lại
Tiêu đề:      Nghiên cứu văn học Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á: 20 năm nhìn lại
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      4929345612
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      5
Số trang:      52-56
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trên cơ sở số liệu các bài nghiên cứu văn học Hàn Quốc đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á suốt 20 năm qua và một số tạp chí khác, bài viết sẽ phản ánh tình hình nghiên cứu văn học Hàn Quốc ở Việt Nam, nêu ra một vài nhận xét về hướng tiếp cận nghiên cứu, về chất lượng nghiên cứu, về lực lượng nghiên cứu văn học Hàn Quốc ở Việt Nam hơn 20 năm qua, nêu rõ những thành công và tồn tại để bạn đọc tham khảo.

Từ khóa:      Văn học Hàn Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Kim Ngao tân thoại, Kim Sat Kat, Ngụ ngôn Hàn Quốc, Kasa, Hyangca
Lượt xem:      1003
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.