Tính cách dân tộc Hàn Quốc qua truyện cổ dân gian từ điểm nhìn Phân tâm học Folklore
Tiêu đề:      Tính cách dân tộc Hàn Quốc qua truyện cổ dân gian từ điểm nhìn Phân tâm học Folklore
Mục:      Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Hữu Tấn
Mã tài liệu:      1161453430
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      61-72
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      2.5 
Mô tả nội dung:     

Bài viết sử dụng lý thuyết phân tâm học folklore kết hợp với lý thuyết biểu tượng để đi tìm tâm lý dân tộc Hàn Quốc từ truyện cổ dân gian. Chúng tôi bước đầu so sánh và kiến giải từng hệ cổ mẫu nhân vật trong truyện cổ Hàn Quốc với Việt Nam và phương Tây: cổ mẫu nguyên lão, cổ mẫu anh hùng, khuôn mẫu ứng xử của nhân vật... Từ trong những câu chuyện dân gian, chúng tôi chú ý đến tính cách lưỡng phân trong tâm lý người Hàn Quốc, tính nuốt hận, quan niệm về sức mạnh con người, và tư duy tư biện linh hoạt của họ.

Từ khóa:      Tính cách dân tộc, Hàn Quốc, Cổ mẫu, Folklore, Phân tâm học
Lượt xem:      1160
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.