Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỷ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển
Tiêu đề:      Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỷ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển
Mục:      Hàn Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Thủy
Mã tài liệu:      2957341025
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      73-80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Việt Nam và Triều Tiên sớm có những mối tương thông về lịch sử và văn hóa. Thời trung đại, Việt Nam và Triều Tiên cùng chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Nho giáo, do đó địa vị người phụ nữ trong xã hội Việt Nam và Triều Tiên cũng có những mối liên hệ nhất định. Bài viết này tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt về địa vị của người phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên thế kỉ XV qua khảo sát hai bộ luật Quốc triều hình luật của vương triều Lê Sơ (1428-1527) ở Việt Nam và Kinh quốc đại điển của vương triều Triều Tiên (1392-1910) ở Triều Tiên. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu xem xét địa vị pháp luật của người phụ nữ ở Việt Nam thế kỉ XV trong so sánh với địa vị người phụ nữ ở Triều Tiên thế kỉ XV, làm cơ sở tìm hiểu sâu hơn những mối liên hệ khác giữa phụ nữ ở Việt Nam và Triều Tiên trong lịch sử.

Từ khóa:      Địa vị phụ nữ, Quốc triều hình luật, Kinh quốc đại điển, Việt Nam, Hàn Quốc
Lượt xem:      983
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.