Cách tiếp cận của Hàn Quốc đối với TPP
Tiêu đề:      Cách tiếp cận của Hàn Quốc đối với TPP
Mục:      Hàn Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      2308905744
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      11
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết đề cập đến sự điều chỉnh chính sách hội nhập kinh tế khu vực của Hàn Quốc; một số quan điểm và nhận định của Hàn Quốc về TPP; một số tác động có thể khi Hàn Quốc tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Từ khóa:      Hàn Quốc, TPP, Quan điểm tham gia TPP, Hội nhập khu vực
Lượt xem:      1233
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.