Hàn Quốc: 3 năm liên tiếp thất thu ngân sách
Tiêu đề:      Hàn Quốc: 3 năm liên tiếp thất thu ngân sách
Mục:      Hàn Quốc, Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      3071008860
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc được Chính phủ dự báo hàng năm ở mức cao. Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vì vậy, việc thu thuế cũng được đẩy lên cao theo chỉ số tăng trưởng kinh tế dự báo và trong 3 năm liên tiếp số tiền thuế thất thu đã lên tới 20 nghìn tỷ won.

Theo tài liệu đã được Bộ Chiến lược và Tài chính kiểm toán và trình lên Ủy ban Chiến lược và Tài chính Quốc hội Hàn Quốc, từ năm 2009 đến năm 2013, tức là trong vòng 5 năm, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc bình quân bị lệch 2,2%. Năm 2009, chính phủ dự báo triển vọng tăng trưởng tới 4%, vượt quá thực tế tới 0,3% do không đánh giá đúng những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm trước. Năm 2010 dự báo mức tăng trưởng là 4% nhưng kết quả là 6,3%.

Nền kinh tế Hàn Quốc sau khi bị suy thoái do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đã tăng trưởng trở lại, song chính phủ cũng không thể dự báo được sự suy thoái và hồi phục. Năm 2011, Chính phủ Hàn Quốc dự báo mức tăng trưởng là 5% nhưng kết quả chỉ đạt 3,7%. Năm 2012, dự báo tăng 4,5% và thực tế chỉ dừng ở mức 2%. Năm 2013, mức tăng trưởng dự báo là 4%, thực tế chỉ đạt 3%. Sự sai lệch trong việc dự báo tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc trong mấy năm qua là do không phán đoán được tính nghiêm trọng và thời gian kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Âu. Dự báo tăng trưởng kinh tế sai lệch đã kéo theo việc dự báo thu ngân sách sai. Từ năm 2009 đến năm 2013 chỉ số dự báo thu ngân sách so với kết quả thực tế bình quân chênh lệch 4,7 nghìn tỷ won. Đặc biệt, năm 2012, mức thu ngân sách dự báo là 203 nghìn tỷ won, thực tế thu được ít hơn so với dự báo là 2,7 nghìn tỷ won. Năm 2013, thất thu 8,5 nghìn tỷ won so với 201,9 nghìn tỷ won dự báo. Năm nay, thu ngân sách được dự báo cũng sẽ giảm 8-9 nghìn tỷ won.  Trong 3 năm liên tiếp số thuế thất thu của Hàn Quốc vào khoảng 20 nghìn tỷ won.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc buộc phải hạ mức thu ngân sách triển vọng vào năm tới và quyết định tăng giá thuốc lá với hy vọng biện pháp này góp phần vào việc tăng thu ngân sách vào năm tới lên tới 10 nghìn tỷ won. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra phương án tăng giá thuốc lá từ 2.500 won hiện nay lên 4.500 won từ tháng 1 năm 2015.

Phan Oanh

Nguồn: http://www.yonhapnews.co.kr/ economy/2014/10/15/0301000000AKR20141015130351002.HTML

Lượt xem:      1094
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.