Sự phản tỉnh về trách nhiệm Nho sĩ của phái Thực học thời Choseon qua văn chương Pak Ch'i Weon
Tiêu đề:      Sự phản tỉnh về trách nhiệm Nho sĩ của phái Thực học thời Choseon qua văn chương Pak Ch'i Weon
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phan Thị Thu Hiền
Mã tài liệu:      1469110446
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      10
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1 
Mô tả nội dung:     

Bài viết này dùng hướng tiếp cận văn học-văn hóa và phương pháp hệ thống làm sáng tỏ một số đặc trưng của quan điểm về trách nhiệm xã hội trong văn hóa Nho giáo Korea qua văn chương của Pak Ch’i Weon (Phác Chỉ Nguyên), học giả - nhà văn nổi tiếng nhất của phái Thực học. Bài viết có thể góp phần nghiên cứu Nho giáo khu vực nói chung, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc, xúc tiến quan hệ Việt-Hàn nói riêng.  

Từ khóa:      Nho giáo Korea, Văn học Korea, Phái Thực học, Pak Ch’i Weon, Yeorha ilgi
Lượt xem:      1283
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.