Sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ở Nhật Bản và Hàn Quốc
Tiêu đề:      Sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ở Nhật Bản và Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      1817263654
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      12
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm tăng cường sức mạnh mềm văn hóa và coi đó như một bộ phận cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia. Cũng do vậy, việc đầu tư phát triển và quảng bá sức mạnh mềm văn hóa ra hải ngoại tạo nên ấn tượng tốt đẹp về Trung Quốc được coi là một trong những chiến lược trọng tâm phát triển đất nước. Trên thực tế nhiều năm qua, sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ở hải ngoại đã thu được những kết quả nhất định, song cũng đang đứng trước không ít thách thức, khó khăn. Bài viết phân tích về tác động của sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc tại hai quốc gia láng giềng là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Từ khóa:      Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sức mạnh mềm văn hóa
Lượt xem:      1069
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.