Một số điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc trong thập niên gần đây
Tiêu đề:      Một số điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc trong thập niên gần đây
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      2100471713
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      12
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trên lĩnh vực tự do hóa thương mại, Hàn Quốc đang theo đuổi một cách tiếp cận đa trọng tâm, đàm phán FTA với nhiều quốc gia và khu vực cùng một lúc. Trên lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và đặc biệt là thu thút FDI, bên cạnh các biện pháp như mở cửa các thị trường tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, cắt giảm thuế, cung cấp dịch vụ cấp phép một cửa, rút ngắn thời gian phê duyệt cấp phép,... Hàn Quốc còn rất chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế tự do (FIZ, FTZ, FEZ). Bài viết tập trung phân tích và chỉ ra những điều chỉnh chính sách chủ yếu nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và thu hút FDI của Hàn Quốc trong thập niên gần đây. 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Điều chỉnh chính sách, FTA, FDI
Lượt xem:      1073
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.