Tác động của việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đối với chính trị và an ninh khu vực Đông Bắc Á
Tiêu đề:      Tác động của việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đối với chính trị và an ninh khu vực Đông Bắc Á
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Nghiệp
Mã tài liệu:      1150415512
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      12
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hiện nay, sửa đổi hiến pháp đang trở thành chủ đề có tính thời sự tại Nhật Bản. Trong chừng mực nào đó có thể nói, Nhật Bản sửa đổi hiến pháp sẽ góp phần làm thay đổi tình hình chính trị, quân sự trong khu vực. Như vậy, việc sửa đổi hiến pháp của Nhật Bản không còn là chuyện riêng của nước này mà là vấn đề thời sự nổi bật của khu vực Đông Bắc Á, thậm chí của cả thế giới. Bài viết đánh giá tác động của việc sửa đổi này đối với chính trị và an ninh Đông Bắc Á. 

Từ khóa:      Nhật Bản, Sửa đổi Hiến pháp, Tôn giáo, Quân đội, Ngoại giao, Chính trị, An ninh
Lượt xem:      1152
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.