Nghiên cứu so sánh tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc: những nhận xét bước đầu
Tiêu đề:      Nghiên cứu so sánh tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc: những nhận xét bước đầu
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      2574636608
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      12
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nêu những nhận xét bước đầu từ những nghiên cứu so sánh tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian vừa qua. Diện mạo các tôn giáo chính, đặc điểm giao lưu và tiếp thu văn hóa truyền thống, hoàn cảnh sinh tồn và nguồn gốc chủng tộc của cư dân mỗi nước là những khía cạnh được chú ý trong việc phân tích lí giải những điểm tương đồng và khác biệt trong tôn giáo ở mỗi nước. Bài  viết cũng nêu những vấn đề trước mắt trong nghiên cứu thuộc mảng đề tài này nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


 
Từ khóa:      Tôn giáo, Việt Nam, Hàn Quốc, nghiên cứu so sánh
Lượt xem:      1223
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.