Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima – một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á
Tiêu đề:      Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima – một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      3066670974
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      6
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tính đến ngày 22/4/2011, thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Nhật Bản ngày 11/3/2011, đã cướp đi trên 27 ngàn sinh mệnh và hơn nửa triệu người ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản phải đi sơ tán. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới ngày 21/3/2011, thiệt hại giá trị vật chất đã lên tới con số 235 tỷ USD (ước tính 4% GDP của Nhật Bản). Bài viết khảo sát, phân tích một số nét chính về cơ cấu kinh tế và thực trạng của khu vực Đông Bắc Nhật Bản ngay sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra, đồng thời chỉ ra những hậu quả và các tác động kinh tế trong ngắn và trung hạn đối với nền kinh tế Nhật Bản và một số nền kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á.

Từ khóa:      Thảm họa động đất, sóng thần, sự cố hạt nhân, Nhật Bản, Đông Bắc Á, tác động
Lượt xem:      1455
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.