Tìm hiểu mạng sản xuất ở Đông Bắc Á (phần I: Mạng mậu dịch Đông Bắc Á)
Tiêu đề:      Tìm hiểu mạng sản xuất ở Đông Bắc Á (phần I: Mạng mậu dịch Đông Bắc Á)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Ngô Minh Thanh
Mã tài liệu:      1231994938
Năm xuất bản:      2006
Số xuất bản:      10
Số trang:      5-11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết phân tích về mạng lưới sản xuất khu vực Đông Bắc Á thông qua mậu dịch, đầu tư trực tiếp và sự phụ thuộc lẫn nhau trong sản xuất thông qua đầu tư trực tiếp của các công ty đa quốc gia.

Từ khóa:      mậu dịch, kinh tế, Đông Bắc Á
Lượt xem:      910
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.