Xây dựng cộng đồng Đông Á: Những thách thức chủ yếu
Tiêu đề:      Xây dựng cộng đồng Đông Á: Những thách thức chủ yếu
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Duy Dũng
Mã tài liệu:      1330648268
Năm xuất bản:      2006
Số xuất bản:      7
Số trang:      5-13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết đi sâu phân tích một số yếu tố tác động nghịch chiều bên trong và cũng là những thách thức trong tiến trình xây dựng cộng đồng Đông Á hiện nay và trong thời gian tới.

Từ khóa:      Cộng đồng Đông Á, Đông Á, quan hệ quốc tế
Lượt xem:      987
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.