Kinh nghiệm một số nước về phát triển kinh tế bền vững và bài học cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm một số nước về phát triển kinh tế bền vững và bài học cho Việt Nam
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Hữu Sở
Mã tài liệu:      1992535695
Năm xuất bản:      2009
Số xuất bản:      4
Số trang:      8-14
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhằm đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những đông thái tích cực để tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững. Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững của một số nước, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược duy trì phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững ở Việt Nam.

Từ khóa:      kinh tế, phát triển kinh tế
Lượt xem:      1021
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.