Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh
Tiêu đề:      Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Park Noh Wan
Mã tài liệu:      2861361383
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      6
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết này tập trung phân tích tác nhân hình thành, đặc điểm và phương hướng của chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu sắc sau Chiến tranh Lạnh, đồng thời phân tích những xu hướng trong đối sách nhằm ứng phó với những thay đổi của tình hình thế giới. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích những vấn đề chính trong chính sách đối ngoại hiện nay, so sánh với chính sách đối ngoại trong quá khứ và đưa ra những dự đoán trong tương lai. 

Từ khóa:      Việt Nam, Hàn Quốc, chính sách đối ngoại
Lượt xem:      964
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.