Hình thức xử phạt trong hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII-XIII
Tiêu đề:      Hình thức xử phạt trong hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII-XIII
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Đỗ Thị Hà Thơ
Mã tài liệu:      3797349124
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Xoay quanh vấn đề hương ước, trên cơ sở tiếp thu ý tưởng trong “Lam Điền Lã thị hương ước” và “Chu Tử tăng tổn Lã thị hương ước”, vấn đề hình phạt được sĩ phu Choson đề cập đến với những nỗ lực đảm bảo tính công bằng pháp lý. Hình phạt trong hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII - XVIII có sáu loại, tăng dần từ nhẹ tới nặng. Trong đó nguyên tắc “kính lão tôn hiền” đưa ra ưu ái hạn hữu đối với “xỉ”, “sĩ” chi phối đặc tính xã hội thuần nông. Tuy nhiên, việc xử phạt không phải vĩnh viễn, nhất là hai hình phạt: truất bỏ chỗ ngồi và truất tên khỏi sổ hộ tịch. Tính trừng trong hương ước Choson chủ yếu răn đe kẻ ương bướng, song vẫn tạo điều kiện để người vi phạm tái nhập cộng đồng.  

Từ khóa:      Hương ước, Choson, Xử phạt, Tính pháp lý
Lượt xem:      1022
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.