Chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao từ 1998 đến 1912
Tiêu đề:      Chính sách của Hàn Quốc đối với Nhật Bản trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao từ 1998 đến 1912
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Hoàng Thị Minh Hoa - Phan Thị Anh Thư
Mã tài liệu:      2299736852
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hàn Quốc và Nhật Bản hai quốc gia láng giềng ở Châu Á có sự gần gũi về địa lý và gắn kết về văn hóa. Mối quan hệ hai nước đã bị “rạn nứt” khá nhiều do quá khứ chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản (1910-1945). Nhưng từ cuối thế kỷ XX, hai nước đã chuyển sang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Trong thời gian 1998-2012, chính sách của Hàn Quốc trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao cũng đã có nhiều bước điều chỉnh quan trọng, thể hiện quan điểm và cách ứng xử khác nhau trong mối quan hệ với Nhật Bản. Xuất phát từ cơ sở thực tiễn đó, bài viết đi sâu phân tích và đặt ra một số đánh giá hệ quả chính sách của Hàn Quốc trong thời gian này. 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Nhật Bản, Chính trị, Ngoại giao, Chính sách
Lượt xem:      1019
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.