Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      1681862342
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      12
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ suốt mấy chục năm cuối thế kỷ XX, hệ thống gia đình ở Hàn Quốc đã có những chuyển biến về mặt căn bản, từ mô hình gia đình lớn chuyển sang gia đình nhỏ, đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cũng biến đổi theo cuộc sống đô thị văn minh, hiện đại. Nhưng, đời sống tinh thần không biến đổi hoàn toàn mà vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nằm trong tầng sâu ý thức của con nguời Hàn Quốc. Sự ảnh hưởng đó diễn ra theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Bài viết sẽ phân tích cả hai hướng trên nhằm nhận diện đúng đắn gia đình Hàn Quốc thời hiện đại.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Nho giáo, Gia đình, Hiện đại
Lượt xem:      1082
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.