Tìm hiểu giá trị của Hyangka (Hương ca) Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tìm hiểu giá trị của Hyangka (Hương ca) Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      2025844548
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      8
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hyangka (Hương ca) là những bài ca của Hàn Quốc xuất hiện từ thời cổ đại và rất thịnh hành vào thời Shilla. Số lượng các bài Hương ca còn lưu giữ lại được không nhiều, chủ yếu tập trung trong Tam Quốc di sự và Quân Như truyện. Đây là tư liệu rất quý hiếm để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về mọi mặt như văn học, nghệ thuật, tôn giáo, lịch sử… thời bấy giờ. Bài viết này tập hợp các tư liệu hiện còn lưu giữ được nhằm cung cấp cho độc giả nhận biết một cách khái quát về Hương ca Hàn Quốc, đồng thời, cũng nêu ra và phân tích một vài nét về giá trị của Hương ca.

Từ khóa:      Hyangka, Quân Như, Tam Quốc di sự, Trung Đàm, Vĩnh Tài, Phổ Hiền, Nguyệt Minh, Shilla
Lượt xem:      956
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.