Vấn đề sử dụng người khuyết tật tại Hàn Quốc trong những năm gần đây
Tiêu đề:      Vấn đề sử dụng người khuyết tật tại Hàn Quốc trong những năm gần đây
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Tống Thùy Linh
Mã tài liệu:      6576554298
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      8
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Năm 1990, Luật về Thúc đẩy tuyển dụng và đào tạo nghề cho người khuyết tật chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc. Từ đó đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều chương trình nhằm tăng tỷ lệ lao động khuyết tật. Bài viết dưới đây sẽ phác họa thực trạng sử dụng lao động khuyết tật ở Hàn Quốc (2008–2013) và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại trong vấn đề sử dụng lao động khuyết tật. 

Từ khóa:      Hàn Quốc, Lao động khuyết tật, Hạn ngạch lao động khuyết tật
Lượt xem:      1092
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.