Phát triển Hàn Quốc học Việt Nam theo định hướng khu vực học
Tiêu đề:      Phát triển Hàn Quốc học Việt Nam theo định hướng khu vực học
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Mai Ngọc Chừ
Mã tài liệu:      1031677113
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      7
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hàn Quốc học Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc cả về lượng lẫn về chất. Đã đến lúc các nhà Hàn Quốc học Việt Nam cần nhìn lại và đưa ra một định hướng phát triển mới cho Hàn Quốc học Việt Nam. Trên tinh thần ấy, bài viết tập trung vào 3 vấn đề trọng yếu: (1) Các cơ sở đào tạo Hàn Quốc học ở Việt Nam: 20 năm nhìn lại, (2) Hàn Quốc học và phạm trù khu vực học, (3) Hướng phát triển của Hàn Quốc học Việt Nam.

Từ khóa:      Hàn Quốc học Việt Nam, Định hướng khu vực
Lượt xem:      941
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.