Giảng dạy tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc trong Hàn Quốc học
Tiêu đề:      Giảng dạy tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc trong Hàn Quốc học
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Yoon Yeo Tak
Mã tài liệu:      7298308521
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      7
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa giảng dạy tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc – hai lĩnh vực quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu Hàn Quốc học. Tác giả xem xét phạm trù khái niệm của Hàn Quốc học với tư cách là bộ phận của nghiên cứu Quốc học và nghiên cứu khu vực học. Trong đó, Hàn Quốc học thuộc nghiên cứu Quốc học là lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy các mặt như xã hội, văn hóa, văn học… của Hàn Quốc từ quan điểm của người Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Mặt khác, Hàn Quốc học thuộc Khu vực học là các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu xã hội, văn hóa, văn học Hàn Quốc ở nước ngoài, bao gồm cả lĩnh vực giảng dạy tiếng Hàn ở nước ngoài. Bài viết tập trung nghiên cứu khía cạnh thứ hai.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Việt Nam, Giảng dạy tiếng Hàn, Văn học Hàn Quốc
Lượt xem:      999
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.