Nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc những năm gần đây
Tiêu đề:      Nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc những năm gần đây
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lưu Thị Hồng Việt
Mã tài liệu:      1544138430
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      5
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ở Việt Nam những năm gần đây, nghiên cứu, so sánh văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc được các nhà nghiên cứu quan tâm, tuy nhiên nghiên cứu, so sánh văn học dân gian, đặc biệt là truyện cổ tích của hai nước đã được đặt ra nhưng chưa thật sự được chú ý, còn nhiều khoảng trống chưa được đề cập đến. Việc điểm lại những kết quả nghiên cứu về văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam những năm gần đây sẽ góp phần làm tăng thêm nhận thức về mối quan hệ giữa hai nước, sự giao lưu văn hóa Việt - Hàn, tiến tới việc hiểu biết lẫn nhau một cách toàn diện giữa hai nước.

Từ khóa:      Văn hóa dân gian, Việt Nam, Hàn Quốc
Lượt xem:      1000
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.