Quan điểm và chính sách của Hàn Quốc về vấn đề liên kết Đông Á
Tiêu đề:      Quan điểm và chính sách của Hàn Quốc về vấn đề liên kết Đông Á
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lê Thị Thu Giang
Mã tài liệu:      2517272359
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      2
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, cùng với toàn cầu hóa, khu vực hóa cũng là hướng vận động chung của thế giới và trở thành một xu thế khách quan. Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ý tưởng về liên kết khu vực Đông Á đã được đưa ra từ sớm và cho đến nay đã có những chuyển biến nhất định. Đối với Hàn Quốc nói riêng và các nước trong khu vực nói chung, liên kết Đông Á vẫn còn đang là một tiến trình có nhiều thách thức. Thông qua việc phân tích những thay đổi trong chính sách của Hàn Quốc đối với liên kết khu vực, bài viết tập trung làm sáng tỏ quan điểm cũng như vai trò, vị trí hiện tại của Hàn Quốc trong tiến trình liên kết khu vực Đông Á.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Liên kết Đông Á, ASEAN + 3
Lượt xem:      975
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.