Công bố năm giao lưu Hàn – Trung tại Bắc Kinh
Tiêu đề:      Công bố năm giao lưu Hàn – Trung tại Bắc Kinh
Mục:      Hàn Quốc, Trung Quốc
Mã tài liệu:      2322948338
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      2
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

L công b chính thc Năm giao lưu Hàn-Trung (Korea-China Year of Exchange) đã được t chc ti khách sn Marriott Bc Kinh vào ngày 23 tháng 2 năm 2012.

Đồng t chc bi B Văn hóa, Th thao và Du lch Hàn Quc và Cơ quan Qun lý Du lch Quc gia ca Trung Quc, s kin này đã thu hút s chú ý ca báo gii.

Trao đổi song phương gia Hàn Quc và Trung Quc đã tăng cường vic m rng quan đim thiết lp quan h đối tác hp tác chiến lược trong tháng 5 năm 2008, nhân dp Tng thng Lee Myung-bak có chuyến thăm cp nhà nước Trung Quc. Trong sut chuyến thăm ca Ch tch H Cm Đào ti Hàn Quc vào tháng 8 năm 2008, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý chn năm 2010 là Năm viếng thăm Trung Quc (Visit China Year) và năm 2012 là Năm viếng thăm Hàn Quc (Visit Korea Year) để đánh du trin lãm Thượng Hi và Yeosu. Hai bên đã ghi nhn mt s gia tăng n định trong lĩnh vc giao lưu văn hóa và con người. Ngoài ra, năm nay cũng là năm đánh du k nim 20 năm quan h ngoi giao gia hai nước.

Trong din văn chúc mng, Th trưởng B Văn hóa Kwak Young-jin ca Trung Quc đã coi Năm giao lưu Hàn - Trung là mt mc quan trng cho vic tăng cường hp tác và giao lưu gia hai nước. Th trưởng Kwak cũng chúc mng s tham gia và h tr tích cc ca Trung Quc cho Trin lãm Yeosu sp ti, d kiến s bt đầu tháng 5/2012.

Sau bui l chính thc là mt chương trình biu din âm nhc ni tiếng ca Hàn Quc mang tên "Miso", cùng vi s xut hin ca n din viên Trung Quc Zhang Jingchu, người được chn là đại s thin chí cho du lch văn hóa ca Hàn Quc năm 2011. Trong khi đó, s kin đầu tiên đánh du Năm giao lưu Hàn - Trung đã được t chc vào ngày 24 và 25 tháng 2 ti Bc Kinh và Thượng Hi, vi s tham gia ca báo chí địa phương và các du khách tim năng đến Hàn Quc.

Hà Bo

Ngun: http://korea.net/NewsFocus/Poli cies/view?articleId=98909&pageIndex=1

Lượt xem:      1295
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.