Làng, nhà cửa truyền thống ở Việt Nam và Nhật Bản: Sự tương đồng và khác biệt
Tiêu đề:      Làng, nhà cửa truyền thống ở Việt Nam và Nhật Bản: Sự tương đồng và khác biệt
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      2680940645
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      2
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đia vực cư trú là nơi phát sinh và lưu giữ những đặc trưng văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa vật chất (hay văn hóa vật thể) của mỗi dân tộc như ẩm thực, trang phục, nhà cửa... Từ góc độ nhân học văn hóa, nghiên cứu, tìm hiểu địa vực cư trú truyền thống và những yếu tố văn hóa vật chất liên quan của dân tộc Việt Nam và Nhật Bản một mặt giúp hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống, mặt khác cũng thấy được những điểm tương đồng và khác biệt của mỗi quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, bởi phạm vi rộng lớn nên bài viết này chỉ đề cập tới một trong những lĩnh vực cơ bản nhất, đó là làng và nhà cửa truyền thống ở hai quốc gia.

Từ khóa:      Làng, nhà cửa truyền thống, Việt Nam, Nhật Bản
Lượt xem:      1133
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.