Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005
Tiêu đề:      Đóng góp của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và xã hội của ba nước Đông Dương giai đoạn 1991-2005
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Thị Minh Hoa
Mã tài liệu:      4925905316
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      1
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1.5 
Mô tả nội dung:     

Khi tìm hiểu về vai trò của Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn sau 1991, chúng tôi rất chú trọng đến lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung giới thiệu những đóng góp quan trọng của Nhật Bản đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cămpuchia từ 1991 đến 2005.

Từ khóa:      Nhật Bản, Đông Dương, đóng góp
Lượt xem:      1644
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.