Những tiền đề cho chính sách công nghiệp văn hóa Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Những tiền đề cho chính sách công nghiệp văn hóa Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
Mục:      Văn hóa, Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Hạ Thị Lan Phi
Mã tài liệu:      1679799846
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      1
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa đang trở thành nhận thức chung của chính phủ nhiều quốc gia. Tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong hệ thống kinh tế của nhiều nước đã được nâng lên với tốc độ nhanh chóng và nó đang trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp trụ cột trong nhiều nền kinh tế. Từ cuối những năm 1990, Chính phủ Nhật Bản đã coi trọng việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, thừa nhận ngoài giá trị nâng cao đời sống hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nó còn có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt hơn nữa, trong thời đại “quyền lực mềm”, công nghiệp văn hóa còn mang lại những giá trị chính trị, ngoại giao, nâng cao ảnh hưởng của quốc gia trên trường quốc tế.

Từ khóa:      Nhật Bản, công nghiệp văn hóa, chính sách, tiền đề
Lượt xem:      1486
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.