Quan hệ Nhật Bản - Thái Lan trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai
Tiêu đề:      Quan hệ Nhật Bản - Thái Lan trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai
Mục:      Quan hệ quốc tế, Nhật Bản
Tác giả:      Lê Thị Anh Đào
Mã tài liệu:      8316784991
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      1
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong tiến trình phát triển và vươn ra thế giới bên ngoài, các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan có quan hệ sâu sắc và mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Góp phần tìm hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa Nhật Bản và Thái Lan, bài viết nghiên cứu mối quan hệ này giai đoạn trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Từ khóa:      Nhật Bản, Thái Lan, quan hệ
Lượt xem:      1582
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.