Tìm hiểu giáo phái Omoto ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Tìm hiểu giáo phái Omoto ở Nhật Bản
Mục:      Văn hóa, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Phương Trang
Mã tài liệu:      2701436592
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      1
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản là một đất nước đa tôn giáo. Bên cạnh những tôn giáo lớn truyền thống, có lịch sử lâu đời như Thần đạo, Phật giáo và Kitô giáo còn có hàng trăm các tôn giáo có quy mô nhỏ và thời gian xuất hiện muộn hơn, thường được gọi là các tôn giáo mới. Về cơ bản, các tôn giáo ở Nhật Bản đều tồn tại bên nhau một cách hòa bình, tạo nên một diện mạo đời sống tôn giáo rất đa dạng. Để góp phần tìm hiểu đời sống tôn giáo ở Nhật Bản hiện nay, bài viết này giới thiệu bước đầu về giáo phái Omoto – một trong mười tôn giáo mới lớn nhất của Nhật Bản.

Từ khóa:      Nhật Bản, Tôn giáo, Giáo phái Omoto
Lượt xem:      1194
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.