Quá trình "bình thường hóa" của Nhật Bản
Tiêu đề:      Quá trình "bình thường hóa" của Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản
Tác giả:      Hoàng Thị Vĩnh Quyên - Nguyễn Bình Giang
Mã tài liệu:      2229824658
Năm xuất bản:      2010
Số xuất bản:      12
Số trang:      13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đầu thập niên 1990, một số chính trị gia và học giả Nhật Bản bắt đầu lên tiếng kêu gọi đưa Nhật Bản trở lại thành một quốc gia “bình thường”. Liên tục nhiều đời thủ tướng Nhật Bản sau đó đã cố gắng thực hiện ý tưởng này. Tuy nhiên, những cố gắng “bình thường hóa” đã được Nhật Bản triển khai dưới những hình thức khác nhau từ trước đó rất lâu. Bài viết này có mục đích giới thiệu về ý tưởng “bình thường hóa” của Nhật Bản, những nhân tố tác động tới ý tưởng này và những hoạt động của Nhật Bản để hiện thực hóa nó.

Từ khóa:      Nhật Bản, quá trình bình thường hóa
Lượt xem:      1173
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.