Sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tiêu đề:      Sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Dương Minh Tuấn
Mã tài liệu:      1392668831
Năm xuất bản:      2010
Số xuất bản:      12
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta, hình thức tổ chức quản lý hợp tác xã đã phát huy được những lợi thế và đóng góp to lớn vào sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, loại hình kinh tế tập thể này đã không được chú trọng phát triển, tỷ trọng GDP của nó trong GDP cả nước ngày càng giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do mô hình hợp tác xã cũ không phát huy ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh mới hiện nay và định hướng phát triển mới cho loại hình này ở Việt Nam trong những năm tới vẫn chưa được làm rõ. Trên thực tế, các hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của các hộ nông dân về định hướng phát triển, tổ chức quản lý sản xuất, hỗ trợ nông dân vốn và kỹ thuật, marketing và tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và quốc tế một cách có quy mô, có tổ chức và hiệu quả như là những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của một tổ chức quản lý tập thể của chính những người nông dân trong bối cảnh mới hiện nay. Để có thể tăng cường vai trò, vị thế và đổi mới hoạt động, tổ chức của hợp tác xã nước ta hiện nay nhằm đáp ứng các yêu cầu mới thì việc tham khảo những kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và sự phát triển một cách thành công của loại hình hợp tác xã ở các nước phát triển, điển hình là ở Nhật Bản, là hết sức cần thiết. Bài viết này đề cập đến sự phát triển, các chức năng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản trong những năm gần đây cũng như nêu lên các kinh nghiệm của Nhật Bản đối với việc đổi mới hoạt động và tổ chức quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp nước ta hiện nay.

Từ khóa:      Nhật Bản, hợp tác xã nông nghiệp
Lượt xem:      1274
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.