MÔI TRƯỜNG SỐ HÓA TRONG THƯ VIỆN NHẬT BẢN VÀ KINH NGHIỆM CHO THƯ VIỆN VIỆT NAM
Tiêu đề:      MÔI TRƯỜNG SỐ HÓA TRONG THƯ VIỆN NHẬT BẢN VÀ KINH NGHIỆM CHO THƯ VIỆN VIỆT NAM
Mục:      Xã hội, Nhật Bản
Tác giả:      Trần Thị Hoàng Mai
Mã tài liệu:      2140668341
Năm xuất bản:      2010
Số xuất bản:      10
Số trang:      6
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhằm đảm bảo tính chính xác nguồn thông tin, các thư viện ở Việt Nam và các tổ chức có liên quan đã đưa ra nhiều phương hướng hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả như xây dựng cơ sở dữ liệu mang tính cộng đồng, bảo quản và bảo tồn nguồn tư liệu. Để môi trường số hóa trong thư viện nước ta nhanh chóng hội nhập được với trình độ phát triển của các nước tiến tiến thì việc học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế là rất cần thiết. Bài viết này muốn đề cập đến việc phát triển môi trường số hóa trong các thư viện Nhật Bản và những bài học kinh nghiệm cho thư viện ở Việt Nam.

Từ khóa:      Số hóa, Thư viện Nhật Bản, Việt Nam
Lượt xem:      1255
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.