Chính sách mở cửa của Hàn Quốc đối với văn hóa đại chúng Nhật Bản
Tiêu đề:      Chính sách mở cửa của Hàn Quốc đối với văn hóa đại chúng Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa, Hàn Quốc
Tác giả:      Hạ Thị Lan Phi
Mã tài liệu:      1443395924
Năm xuất bản:      2010
Số xuất bản:      3
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Các chính sách văn hóa của Hàn Quốc đều được xây dựng trên một nền tảng xuyên suốt và đồng nhất đó là phục hồi lại bản sắc văn hóa dân tộc Hàn. Có thể nói, ngay từ sau khi giải phóng đất nước Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tái tạo, đề cao nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Trong một thời gian dài, mục tiêu phục hồi và xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc được duy trì cùng chính sách đóng cửa đối với văn hóa và nghệ thuật của Nhật Bản và chính sách văn hóa chống lại Chủ nghĩa Cộng sản. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng cần phải xỏa bỏ mọi tàn tích của Chủ nghĩa thực dân Nhật, đề cao văn hóa dân tộc, nhằm khẳng định lại hình ảnh về một đất nước Hàn Quốc độc lập, có nền văn hóa lâu đời, phong phú và bền vững. Có thể nói, mỗi một vị tổng thống đã để lại những dấu ấn riêng của mình trong lịch sử phát triển của văn hóa Hàn Quốc thông qua các chính sách văn hóa của họ.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Chính sách mở cửa, Văn hóa đại chúng Nhật Bản
Lượt xem:      1226
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.