Vai trò của thợ thủ công truyền thống trong bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản: Gợi ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Vai trò của thợ thủ công truyền thống trong bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản: Gợi ý cho Việt Nam
Mục:      Kinh tế, Nhật Bản
Tác giả:      Nguyễn Thị Ngọc Anh
Mã tài liệu:      2031255050
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      7
Số trang:      61-68
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tập trung phân tích rõ vai trò chính của thợ thủ công truyền thống Nhật Bản trong việc bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống. Họ không chỉ là nhân tố chủ yếu giúp gìn giữ và duy trì nghề thủ công truyền thống mà còn là lực lượng lao động giúp mở rộng quy mô nghề thủ công, đem lại nguồn lợi lớn cho kinh tế quốc gia. Không những thế, thợ thủ công truyền thống còn là một trong những biểu tượng văn hóa giúp Nhật Bản lấy được thiện cảm từ bạn bè quốc tế, nhờ đó tạo thêm nhiều cơ hội cho các sản phẩm thủ công truyền thống ra khắp thế giới. Qua phân tích, bài viết cũng đưa ra một số kinh nghiệm của Nhật Bản có ý nghĩa đối với việc phát huy vai trò của thợ thủ công truyền thống ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa:      Nhật Bản, Việt Nam, Nghề thủ công truyền thống, Thợ thủ công truyền thống
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.