Tinh thần chữ “Hòa” trong sức mạnh mềm Nhật Bản
Tiêu đề:      Tinh thần chữ “Hòa” trong sức mạnh mềm Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Trần Nguyên Khang
Mã tài liệu:      3219046133
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      5
Số trang:      69-76
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quyền lực mềm theo Giáo sư Joseph Nye, Đại học Harvard, là khả năng đạt được điều mình mong muốn bằng cách thu hút và hợp tác với các chủ thể khác nhau trong quan hệ quốc tế. Với việc sử dụng khái niệm về sức mạnh mềm như khung lý thuyết căn bản, nghiên cứu hướng đến phân tích trường hợp của Nhật Bản trong việc sử dụng các giá trị tinh thần nhằm tạo ra hợp tác tích cực trong quan hệ quốc tế. Một trong các giá trị lâu đời của nước Nhật là tinh thần chữ Hòa (Wa, )[i-[1] , yếu tố tạo sự nối kết xã hội và con người xứ Phù Tang. Tuy nhiên, với các biến cố lịch sử đầu thế kỷ XX, tinh thần chữ Hòa đã gặp các thách thức khi quốc gia này theo đuổi mô hình chủ nghĩa quân phiệt. Sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, với sự giải trừ quân bị và giới hạn về sức mạnh cứng, Nhật Bản tạo dựng lại vị thế bằng cách sử dụng và phát huy hiệu quả sức mạnh mềm của mình trên trường quốc tế. Họ có những quan điểm chính sách đối ngoại nổi bật lấy tinh thần chữ Hòa làm trọng và hiện thực hóa một cách cụ thể thông qua hàng loạt biện pháp ngoại giao nhằm chiếm được thiện cảm của cộng đồng quốc tế.

 

 

 

 

Từ khóa:      Ngoại giao Nhật Bản, Sức mạnh mềm, Tinh thần chữ Hòa (和)
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.