Sức mạnh mềm văn hóa của Nhật Bản từ góc nhìn Việt Nam
Tiêu đề:      Sức mạnh mềm văn hóa của Nhật Bản từ góc nhìn Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mã tài liệu:      2388231232
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      4
Số trang:      25-32
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết phân tích quan điểm của Nhật Bản về sức mạnh mềm văn hóa. Với tầm nhìn dài hạn, Nhật Bản nhận thức rõ nguồn cội cũng như sức ảnh hưởng của văn hóa, chính vì vậy Nhật Bản đã có nhiều chiến lược cụ thể nhằm xây dựng hình ảnh một nước Nhật Bản có thiên nhiên tươi đẹp, con người văn minh, thân thiện, và nhiều phong tục tập quán lâu đời. Sự thành công trong chiến lược truyền bá văn hóa của Nhật Bản là một hướng đi mà Việt Nam có thể xem xét, áp dụng. Khi văn hóa dân tộc có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh mềm – vốn được nhìn nhận như là công cụ tạo ảnh hưởng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, thì Việt Nam cần tăng cường lưu giữ và truyền bá văn hóa của dân tộc mình ra ngoài phạm vi biên giới.

 

Từ khóa:      Sức mạnh mềm văn hóa, Nhật Bản, Việt Nam
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.